องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

จ.อ.เกียรติศักดิ์ สีสัน ปลัดอบต

ข่าวสาร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อบัญญัติ

บทความ

RSS ข่าวสารภายนอก

ลิ้งก์เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมา นายประยูร อรัญรุท...

16 ธันวาคม 2020

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตู้แบ่งปันบุญ ผู้ให้อิ่มใจ ผู้รับอิ่มท้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว...

19 พฤษภาคม 2020

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อบต.ทรายขาว นำ...

27 กุมภาพันธ์ 2020

Read More

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Comments are closed.