องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว


จ.อ.เกียรติศักดิ์ สีสัน ปลัดอบต.ทรายขาว รักษาราชการแทนนายก อบต.ทรายขาว

เบอร์ติดต่อ 0844282013

ข่าวสาร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อบัญญัติ

บทความ

RSS ข่าวสารภายนอก

ลิ้งก์เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน

โอเปอเรเตอร์ (OPERATOR) กด 11
ห้องสำนักปลัด กด 12
ห้องการศึกษา กด 13
ห้องสาธารณสุข กด 14
ห้องบรรเทาสาธารณภัย กด 15
ห้องกิจการสภา กด 16
ห้องกองช่าง กด 17
ห้องจัดเก็บ กด 18
ห้องกองคลัง กด 19
ห้องนายก กด 20
เบอร์ติดต่อหน่วยงาน 042076122

บทความตามป้ายกำกับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ก.ย. 2564 อบต.ทรายขาว ได้ร่วมกันมอบกระเช้า และร่วมกันแสดงมุฑิตาจิตแก่ท่านนายก ดาบตำรวจฉลาด พุทซาคำ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่ท่านจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 ก.ย. 2564 นำโดยท่านปลัดจ่าเอกเกียรติศักดิ์ สีสัน ปลัด อบต.ทรายขาว นางสาววราภา บุดดา รองปลัด อบต.ทรายขาว นางนันท์นภัสร ภูถาดลาย หัวหน้าสำนักปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ทำหน้าที่ได้ครบวาระ ตามจุดประสงค์ เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ขอให้ท่านมีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความสุขกับชีวิตส่วนตัว ตลอดไป

...

01/10/2021

Read More

Comments are closed.