องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

คำถามที่พบบ่อย

ถาม:  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีเบอร์แฟกซ์ไหมค่ะ

ตอบ: มีคะ 042-176122 คะ

ถาม: มาจดใบทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้อะไรบ้างค่ะ

ตอบ: สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คะ

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

Comments are closed.