องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

กิจกรรมทำบุญและเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

23/02/2016

3864

เมื่อวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ และในโอกาสขึ้นอาคารสำนักงานใหม่

Last modified: 25/02/2016

Comments are closed.