องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

กิจกรรมเคารพธงชาติและทำบุญใส่บาตร

23/02/2016

S__78635012

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม โดยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันเคารพธงชาติและทำบุญใส่บาตร

Last modified: 25/02/2016

Comments are closed.