องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

23/02/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชนิด IP Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ ชุด รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ รายละเอียดตามเอกสารนี้

Last modified: 25/02/2016

Comments are closed.