องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การแต่งกายในเดือนเมษายน

09/03/2016

การแต่งกายของพนักงาน ข้าราชการ ในเดือนเมษายนนั้น ให้แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงตลอดทั้งเดือน

Last modified: 09/03/2016

Comments are closed.