องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

งานกีฬาท้องถิ่น

09/03/2016

logo3

จุดประงสงค์หลักในการจัดงานกีฬา

๑. เพื่อสุขภาพพลานามัยทีดี

๒. เพื่อความรักความสมัคคี

 

 

Last modified: 09/03/2016

Comments are closed.