องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

สำนักงานขนส่งออกให้บริการนอกสถานที่

09/03/2016

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย จะดำเนินออกหน่วยพื้นที่ให้การบริการรับชำระภาษีรถยนต์ ตามกฏหมายรถยนต์ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาห่างไกลที่มีความประสงค์ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีและรถที่ค้างชำระภาษีเกิน ๓ ปี ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานตรวจสภาพรถ ต.เจริญยนต์ ถ.ภูมวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย

Last modified: 09/03/2016

Comments are closed.