องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การแข่งขันกีฬาเมืองทรายขาวเกมส์

15/03/2016

ด้วยศูนย์กีฬาตำบลทรายขาว ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตำบลทรายขาว ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการแข่งขันกีฬาเพื่อด้านภัยยาเสพติด

Last modified: 19/04/2019

Comments are closed.