องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

การประชุมเวทีชาวของบ้านหมู่13

07/06/2016

การจัดประชุมเวทีชาวบ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทำให้ชุมชนน่าอยู่และเข้มแข็ง

Last modified: 07/06/2016

8 Responses to " การประชุมเวทีชาวของบ้านหมู่13 "

      • จะต้องจัดตั้งกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม ระดมความคิดและแก้ปัญหากัน เพื่อให้แต่ละกลุ่มเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ว่า ชุมชนกลุ่มนั้นๆมีปัญหาอะไร และจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร วิธีแก้ไขปัญหาคือจะต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆฝ่าย เช่นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ปลัดอบต. ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข เป็นต้น

    • จะต้องคอยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของกลุ่มนั้นๆ และเวลาลูกกลุ่มมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะ จะต้องเรียกประชุมกลุ่ม แจ้งผลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

    • สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลภายในกลุ่มของตัวเอง และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังต้องขอความร่วมมือกับหลายๆฝ่าย ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยคะ

  1. ปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขภายในกลุ่มใช่หรือไม่ อย่างไร

    • การแก้ไขปัญหาเราสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมด้วยค่ะ เช่นปัญหาแรกคือยาเสพติด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ ตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมขน และสมาชิกภายในกลุ่ม เป็นต้น คะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *