องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

4 กรกฎาคม 2016

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วของสำนักงาน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จึงขอร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Last modified: 19 เมษายน 2019

Comments are closed.