องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

อบต.ทรายขาว ร่วมเดินขบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ

04/08/2016

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวได้รับแจ้งจากอำเภอวังสะพุงว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้ทั่วถึง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจึงขอร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ ร่วมเดินขบวน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

Last modified: 04/08/2016

Comments are closed.