องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

พนักงานอบต.ทรายขาวรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร

11/04/2017

พนักงานอบต.ทรายขาวรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ขอให้พนักงานทุกคนประสบความสำเร็จในชีวตและหน้าที่การงาน และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

Last modified: 11/04/2017

Comments are closed.