องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

เปิดรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

04/06/2019

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562 นี้

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ_๑๙๐๔๑๐_0001

 

61829703_688900338230651_4365521196217794560_n

Last modified: 04/06/2019

Comments are closed.