องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา ประจำปี 2562

20/08/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน ซักซ้อม ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย ณ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 13 สิงหาคม 2562

67938800_700718350404063_7213260963607216128_n 68402964_700719033737328_2786310598206423040_n 68417426_700719093737322_2750106807039950848_n 68484035_700718973737334_265306464950681600_n 68671774_700718467070718_1726954483696533504_n

Last modified: 20/08/2019

Comments are closed.