องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

มอบเงินฌาปนกิจ กองทุนธนาคารขยะ อบต.ทรายขาว

29 ตุลาคม 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้มอบเงินฌาปนกิจ ประจำเดือนตุลาคม ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บ้านโพนงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ และบ้านน้ำค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเงินจำนวน ๖,๘๐๐บาท มอบโดยคณะผู้บริหาร ท่านนายก ด.ต.ฉลาด พุทซาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว86519 105272

Last modified: 29 ตุลาคม 2019

Comments are closed.