องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

มอบเงินฌาปนกิจ กองทุนธนาคารขยะ อบต.ทรายขาว

29/10/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้มอบเงินฌาปนกิจ ประจำเดือนตุลาคม ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บ้านโพนงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ และบ้านน้ำค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเงินจำนวน ๖,๘๐๐บาท มอบโดยคณะผู้บริหาร ท่านนายก ด.ต.ฉลาด พุทซาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว86519 105272

Last modified: 29/10/2019

Comments are closed.