องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

27/02/2020

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อบต.ทรายขาว นำทีมโดย นางสาววราภา บุดดา รองปลัด อบต.ทรายขาว นางนันท์นภัสร ภูถาดลาย หัวหน้าสำนักปลัด นายกิตติพงษ์ โลขันสา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกส่วน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะตามถนนสายหลัก รณรงค์เกี่ยวกับความสะอาด ตามนโยบายจังหวัด ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

เก็บขยะ163_๒๐๐๒๒๖_0001_0 เก็บขยะ163_๒๐๐๒๒๖_0011 เก็บขยะ163_๒๐๐๒๒๖_0048_0 เก็บขยะ163_๒๐๐๒๒๗_0056 เก็บขยะ163_๒๐๐๒๒๗_0062

Last modified: 27/02/2020

Comments are closed.