องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ตู้แบ่งปันบุญ ผู้ให้อิ่มใจ ผู้รับอิ่มท้อง

19/05/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ดำเนินการตั้งตู้ปันสุข ภายใต้โครงการ “ตู้ปันสุข คนวังสะพุงไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่-น้องราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งความสุข คลายความทุกข์ให้พี่-น้องประชาชนซึ่งประชาชนสามารถมาหยิบของกินของใช้ได้ “ฟรี” ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

941194169418941094139420

Last modified: 19/05/2020

Comments are closed.