องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

วันที่ 30 ก.ย. 2564 อบต.ทรายขาว ได้ร่วมกันมอบกระเช้า และร่วมกันแสดงมุฑิตาจิตแก่ท่านนายก ดาบตำรวจฉลาด พุทซาคำ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่ท่านจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 ก.ย. 2564 นำโดยท่านปลัดจ่าเอกเกียรติศักดิ์ สีสัน ปลัด อบต.ทรายขาว นางสาววราภา บุดดา รองปลัด อบต.ทรายขาว นางนันท์นภัสร ภูถาดลาย หัวหน้าสำนักปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ทำหน้าที่ได้ครบวาระ ตามจุดประสงค์ เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ขอให้ท่านมีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความสุขกับชีวิตส่วนตัว ตลอดไป

01/10/2021

Last modified: 01/10/2021

Comments are closed.