องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

admin Author

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม มีความประสงค์จะ...

23/02/2016

Read More

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มมีความประสงค์จะ...

23/02/2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม...

23/02/2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเคารพธงชาติและทำบุญใส่บาตร

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม...

23/02/2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญและเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

เมื่อวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม...

23/02/2016

Read More