องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง...

4 กรกฎาคม 2016

Read More

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม มีความประสงค์จะ...

23 กุมภาพันธ์ 2016

Read More

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มมีความประสงค์จะ...

23 กุมภาพันธ์ 2016

Read More

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม เรื่อง...

23 กุมภาพันธ์ 2016

Read More