องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมา นายประยูร อรัญรุท...

16 ธันวาคม 2020

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตู้แบ่งปันบุญ ผู้ให้อิ่มใจ ผู้รับอิ่มท้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว...

19 พฤษภาคม 2020

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อบต.ทรายขาว นำ...

27 กุมภาพันธ์ 2020

Read More